Swedice Design and engineering 00
Swedice design and engineering 01
Swedice design and engineering 02

Advies en engineering

Bij de juiste ontwikkeling van een ijsbaan en skibaan spelen vele facetten een rol. Denk hierbij alleen al aan technische specificaties, gebruikerswensen en gegevens over klimaatbeheersing, vloeropbouw en isolatie. Swedice adviseert op dit terrein en is tevens in staat de engineering uit te voeren. Waar nodig schakelen wij experts in zoals op het gebied van koudetechniek en architectuur.

SWEDICE B.V.

P.O. Box 1239, 5200 BG, ís-Hertogenbosch, The Netherlands
T +31 (0)73 6400614 | E swedice@swedice.com